Ready for delivery

VI har nå levert en stor prosjektseksjon av MRTer til Maria Prosjektet, denne består av tilsammen bortimot 20 pieces.

MRT Maria Prosjektet