[breadcrumb]

karriere

NOTECH AS har til tider behov for personell og ønsker du å søke jobb hos oss ber vi om at du fyller ut vårt søkeskjema.

Eventuelle søknader blir vurdert fortløpende og aktuelle søkere blir kontaktet ved behov.

Som et ledd i vår kvalitetspolicy stilles det krav til fagbrev men dokumentert relevant erfaring kan erstatte dette.

Våre arbeidsoppdrag er i stor grad innen olje og gass og det kreves min. 5.års dokumentert erfaring fra fortrinnsvis slike anlegg.

NOTECH AS kan tilby fast ansettelse, ordnede lønns og arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser.

Din søknad vil bli behandlet konfidensielt!