Vår DNV godkjente livbåtkrok NJORD LRRS

Vår DNV godkjente livbåtkrok NJORD LRRS

FRA KROK TIL NEBB PÅ LIVBÅT

Alexander Kielland-ulykken fra 1980, hvor 123 omkom, er et mareritt i norsk maritim historie, også sett fra livbåt-vinkelen. Boligplattformen fikk kraftig slagside før den kantret. Den bratte vinkelen førte til at livbåtkrokene på den ene siden ikke utløste seg. Livbåtene ble hengende i løse luften med mannskap om bord før kantringen. Etter ulykken kom nye krav til livbåtkroker. I 2017 er livbåtkrokene fortsatt en utfordring. Jomfruseilasen til verdens største cruiseskip ”Harmony of the Seas” i 2016 resulterte i dødsulykke under øvelse med livbåter.  
Livbåtkroker-redder-liv,-men-skaper-også-ulykker-som-tar-liv.-En-nye-kroken-ligner-mer-et-nebb.

Livbåtkroker redder liv, men skaper også ulykker som tar liv. I flere tiår har skipsfartsnæringen etterlyst innovasjon for større trygghet. Etter 10 år i støpeskjeen er Njord LRRS (Lifeboat Release and Retrival System) fra Vestfold testet, og klart for den globale markedsplassen. Den nye kroken ligner mer et nebb.

    –IMO (International Maritime Organization) har innført regel som sier at livbåter kan være uten mannskap under redningsøvelser grunnet mange ulykker. Ofte er det krokene som skaper problemer når livbåtene settes ut og hentes inn igjen. Sammen med designer og ingeniør Ragnar Jørgensen i MSI har Christensen vært hovedmotoren for prosjekt Njord LRRS fra tegnebordet og frem til kommersialisering. Viktige medspillere underveis har vært Notech AS i Sandefjord, rederiet Color Line og Sjøredningsskolen, Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd.
Tydelig-intuitiv-lettfattelig-

–Den nye kroken er mer forankret i sjøfolk enn ingeniørkunst. Vi har spilt på lag med brukerne; sjøfolkene selv. Målet var skape noe helt nytt; en enkel og brukervennlig krok som er pålitelig, trygg og skalerbar.

 

Nebb og katapult

Det er rundt 90 livbåtkroker på markedet. Felles for brorparten av krokene er at de trenger en viss belastning for å bli utløst. Førere av livbåter, som har kommet på vannet uten at kroken har blitt utløst, har måttet ty til øks og annet for å komme seg unna i krisesituasjoner. –På tradisjonelle kroker må ringen, eller ”øyet”, som vi kaller det, vippes ut av kroken. Det må gjøres et håndgrep for å få løs eller feste kroken, såkalt Onload Release. Vekten av livbåten hviler på vipparmen. Denne konstruksjonen har forårsaket glipper der livbåten utløses for tidlig, eller ikke i det hele tatt, forklarer Svein Erik Foldnes, inspektør for sikkerhet og redningsøvelser i Color Line. Rederiet har vært med i utviklingsfasen av kroken i et IFU delprosjekt (industrielle/offentlig forsknings og utviklingsprosjekter), som utløste midler fra Innovasjon Norge. –Våre sjøfolk, med bred erfaring fra mange forskjellige skipstyper og farvann, stilte seg tilgjengelig og deltok i utviklingsarbeidet. Jørgensen, Christensen og folk fra Notech deltok på redningsøvelser og fikk bryne sine ideer på oss. Det endelige produktet er ganske forskjellig fra den tegningen vi først fikk presentert.

–Med den nye kroken (Njord LRRS) hviler hele vekten av livbåten på krokstammen. En trykknapp aktiverer hydraulikk som skyver/skyter ”øyet” av kroken. Utløser- og låsemekanismen er ikke belastet av vekten til livbåten i det hele tatt.

  –Nebbet/kroken vår er låst. Det er uten bevegelige deler. Alt er fast og rigid. Den kombinerte mekanismen, som både låser og løser ut festeringen til livbåten, er ubelastet. –Selv om livbåten skulle henge loddrett i en krok (nebb) som følge av skader fra eksplosjon eller brann, vil utløsermekanismen virke og livbåten komme på vannet. Livbåtføreren kan også utløse ringene manuelt. –Løsningen trygger mannskapet. Tradisjonelt ville livbåtføreren jobbet med brystkassen mot kroken. Vi har snudd hele kroken for å minimalisere risiko for skader.

Komplett KIT

I lokalene til Notech AS i Sandefjord står testriggen med to kroker etter tusenvis av tester. På bordet ligger mappen med godkjente testresultater fra DNV – GL. Patentet er formelt i orden. Et knippe av større internasjonale aktører har meldt  interesse. 2018 vil bli et spennende år. Kommersialiseringen av kroken åpner et nytt kapittel. –Kanskje noen ønsker å sluke produktet med hud og hår, kanskje med oss på laget, eller vi fortsetter i en business to business modell. Vi får se. Guden Njord, sjøfolkenes beskytter, er tilbake i saltvann.

–Njord var guden sjøfolkene vendte seg til for en trygg seilas i gamle dager. Njord ble ulykkelig gift med gudinnen Skade, som bodde i fjellet. Han savnet havet.

Vi bringer Njord tilbake i saltvann.

 
Corner support

Corner support

Corner supporter klare til levering, for montering på havbunn som støtte til de stadig voksende BOPene. Det er her vi ser hva skikkelig håndtverkere kan utføre, dyktige fagfolk!! Dette er bare noe av hva vi kan levere fra Notech AS

Større fonter
Vis siden i høykontrast